درباره ما

با گسترش فقر و افزایش روز افزون هزینه های زندگی، به تبرک نام امام موسی کاظم (ع) موسسه خیریه باب الحوائج (ع) شادگان در سال 1391 پا به عرصه فعالیت نهاد و هدف اساسی خویش را ریشه کنی فقر و رسم لبخند بر چهره خسته نیازمندان قرار داد.

مهمترین برنامه های کمکی این نهاد مردمی در زمینه:

  • تأمین هزینه مواد غذایی
  • پوشاک، درمان، مسکن
  • تحصیل و تربیت
  • ازدواج و جهیزیه