شماره حساب ها

شماره حساب های مؤسسه خیریه باب الحوائج (ع):

 

بانک شماره حساب شماره کارت
صادرات 0103830365002 6037-6919-9009-5689
ملی 0110036271005